وردپرس و ناشناخته هایی که می توانند به شما کمک کنند

وردپرس و توانایی شماره ۱: تنظیمات صفحه

با نشان هایی که در کشوی این دکمه موجود میباشد قادرید استفاده های مناسب ترو بیشتری از پیشخوان وردپرس خود کنید. بطور مثال در قسمت نوشته های وبسایت خود قادرید خلاصه و نظرات و امیتاز نوشته و … را برای نوشته ها نشان دهید و یا پنهان نمایید. به این شکل قادرید با نظر خود تنظیماتی را که اعمال نموده اید جو کار مناسب خود را در پیشخوان به دست آورید.

ادامه خواندن وردپرس و ناشناخته هایی که می توانند به شما کمک کنند

مشخصه های تازه سیستم وردپرس ۴٫۷ و تغییرات اصلی این مدل

همانطور که میدانید آبدیت کردن سیستم وردپرس همچنان ادامه داراست، به مرور زمان ، مثل پیشرفت نسخه های وردپرس، شیب تغییرات جدید در نسخه های تازه تر، بیشتر شده است و این یعنی با هر نسخه ی اصلی وردپرس، که توزیع میگردد، تغییرات زیادتری در آن بروز رسانی نسبت به تغییرات بروز رسانی قبلی ایجاد میگردد.

اکنون وردپرس تقریبا پایداری که در حال استفاده آن میباشیم و فارسی نیز میباشد، وردپرس ۴٫۶٫۱ میباشد. این نسخه تغییرات عالی را ایجاد کرد اما نسخه ی بعدی وردپرس با عدد نسخه ی ۴٫۷ که نسخه ی بزرگ بروز رسانی اینده میباشد قابل دسترسی میباشد. هنوز نسخه ی فارسی آن در دست نیست و روی آن کار میکنند اما قرار است تغییراتی که در این نسخه وجود دارد را با هم بررسی نماییم.

هنوز وردپرس ۴٫۷ پایداری خود را آنچنان که باید پیدا نکرده است. وردپرس ۴٫۶٫۱ دارای مشکلاتی است.اگر چه هنوز به پایداری کامل دست نیافته اما نسخه جدید هم انتشار یافته است.

ادامه خواندن مشخصه های تازه سیستم وردپرس ۴٫۷ و تغییرات اصلی این مدل